Faste pladser:

-          Efter aftale med torvemesteren kan der reserveres faste pladser for hele sæsonen, og disse betales forud med 20 kr. pr. facade-/salgsmeter.

-          Faste pladser skal være besat kl. 08.00, i modsat fald er de fri til andre kræmmere

(der ydes ikke kompensation)

-          Reserverede faste pladser kan ikke lejes/lånes ud til andre

-          Ved udtræden af reserveret plads overgår den automatisk til andre kræmmere efter torvemesteren anvisning, der udbetales ikke kompensation for den forudbetalte leje.

-          Salg af fødevarer der indtages / nydes på pladsen koster 150 kr. pr. dag ved max. 5 meter. Ved forudbetaling for hele sæsonen 150 kr. pr. dag.

 
Forside