REGLER FOR VIG TUSKE- OG KRÆMMERMARKED -  VTK

 

Der afholdes marked i Vig:

 

-          Lørdage i perioden påskelørdag til udgangen af uge 42

-          Onsdage i perioden 26/6 – 14/8 begge dage inkl. Samt onsdag i uge 42

 

Generelle regler:

-          Porten til markedet åbnes senest kl. 07.00, og er lukket mellem 09.00 – 14.00

-          Der kan/skal ikke forhåndsreserveres plads, med mindre man skal bruge el. så skal det aftales med torvemesteren

-          Markedets åbningstider for publikum er:

 

Onsdage og lørdage kl. 09.00 – 14.00

 

Kræmmere som deltager på markedet skal holde åbent i hele åbningstiden og der må ikke køres på pladsen når bommen er lukket af hensyn til gæsterne.

 

-          Biler som ikke er på ens stadeplads må ikke efterlades på markedspladsen, men henvises til parkeringsarealet bag skoven.

-          Kræmmere skal til enhver tid overholde gældende lovgivning for handel.

-          Der må alene foretages salg på pladsen, kræmmere må ikke foretage køb eller bytte indbyrdes.

-          Salg af fødevarer kræver fødevareregionens tilladelse / registrering og må kun ske efter tilladelse af torvemesteren (torvemesteren forbeholder sig ret til at begrænse antallet af fødevarestande)

-          Der må ikke sælges kopivarer

-          Der må ikke handles med lotterier uden torvemesterens tilladelse

-          Der må ikke handles med levende dyr

-          Efter endt marked skal staden efterlades rengjort og alt affald skal medtages.

-          Kræmmere skal forsyne deres boder / stande med skilt der angiver: sælgers navn og faste forretningssted, dette gælder dog ikke salg af privat indbo.

-          Hunde på markedspladsen skal føres i kort snor (brug evt. vores hundeluftegård)

-          Torvemesteren: Bente Jensen tlf. 6177 1360  e-mail: bjensen10@live.dk kan på forlangende kræve oplyst hvorfra medbragte varer til videresalg stammer.

-          Kræmmere skal være ude senest kl. 17.00 hvor porten lukkes

-          Er du i tvivl spørg torvemesteren.

 

 

 

 

 

HVAD KOSTER DET AT HANDLE PÅ MARKEDSPLADSEN

 

-          Stadelejen udgør 25 kr. pr. påbegyndt facade-/salgsmeter, dog mindst 75 kr.

-          Uddeling af reklamer uden for egen stadeplads 75 kr. men kun med torvemester’s tilladelse

-          Efter aftale med torvemesteren kan der reserveres faste pladser for hele sæsonen, og disse betales forud med 20 kr. pr. facademeter.

-          Faste pladser skal være besat kl. 08.00, i modsat fald er de fri til andre kræmmere (der ydes ikke kompensation)

-          Reserverede faste pladser kan ikke lejes/lånes ud til andre

-          Ved udtræden af reserveret plads overgår den automatisk til andre kræmmere efter torvemesteren anvisning, der udbetales ikke kompensation for den forudbetalte leje.

-          Salg af fødevarer der indtages / nydes på pladsen koster 150.- kr. pr. dag ved max. 5 meter.

 

-          El afregnes efter skønnet forbrug

 

VIG SOMMERFEST

-          I uge 31 er der almindeligt marked onsdag og lørdag

-          Tivoliland vil være på pladsen

-          Der vil være fest i teltet (se program på hjemmesiden) Alle aktiviteter i teltet varetages af F K Odsherred og Vig Festival

 

 

 

 

Forside